Oferta

Projektowanie

Dysponując wykwalifikowana kadrą projektantów oferujemy sporządzanie kompletnych wielobranżowych projektów budowlanych i wykonawczych dla obiektów wszelkiego typu, takich jak  budynki usługowo – handlowe, biurowce, hale produkcyjne i magazynowe, budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne, obiekty sportowe i użyteczności publicznej

Przygotowując dokumentację projektową oferujemy:

 • kompletne opracowanie projektowe w branżach architektonicznej, konstrukcyjnych i instalatorskich;
 • projekty aranżacji wnętrz;
 • przygotowanie koncepcji architektonicznych, urbanistycznych, planów zagospodarowania przestrzennego, wizualizacji, animacji;
 • przygotowanie kosztorysów ofertowych i inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbiory robót;
 • pomoc w przejściu drogi formalno - prawnej związanej z przygotowaniem inwestycji;
 • przygotowanie uzgodnień wymaganych prawem budowlanym;
 • prowadzenie nadzoru autorskiego;
 • wykonanie oceny stanu technicznego istniejącego obiektu, ekspertyz oraz inwentaryzacji;
 • opracowanie zmiany przeznaczenia obiektu budowlanego.

 

Prowadzenie inwestycji budowlanych

Nasza firma oferuje również usługi inwestora zastępczego uwalniając tym samym inwestora od znacznych problemów związanych z prowadzeniem budowy.


Pełniąc na Państwa zlecenie funkcję inwestora zastępczego oferujemy :

 • pomoc w przejściu drogi formalno - prawnej związanej z realizacją inwestycji;
 • przygotowanie terenu do przeprowadzenia inwestycji;
 • przygotowanie i negocjację umów z wykonawcami robót budowlanych;
 • pełen nadzór przy wykonywaniu robót budowlanych - nadzór inwestorski, jak również prowadzenie dziennika budowy;
 • koordynację robót budowlanych;
 • przeprowadzenie odbiorów wymaganych prawem budowlanym,  uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;
 • wykonanie przeglądu gwarancyjnego obiektu.

 
Obsługa techniczna nieruchomości

W ramach  obsługi nieruchomości oferujemy:

 • bieżącą aktualizację dokumentacji technicznej (inwentaryzacja);
 • prowadzenie książki obiektu;
 • okresowe (wymagane przepisami) przeglądy techniczne budynku i instalacji a w szczególności:

          -  pomiary instalacji elektrycznych,

          - przeglądy techniczne obiektów,

          - przeglądy kominiarskie i kanałów wentylacyjnych,

          - przeglądy kotłowni,  

         - wykonanie oceny energetycznej budynku (audyt energetyczny – zalecenia techniczne dla oszczędnej gospodarki ciepłem).

 

Prowadzenie wspólnot mieszkaniowych

Firma dysponuję również kadrą posiadająca licencję zarządcy nieruchomości oferując wspólnotom mieszkaniowym kompleksową obsługę budynku zarówno pod względem finansowym jak i technicznym.

Perfekt Nieruchomości

ul. Kościelna 7 (Pasaż Przy Bocianiej Wieży)
87-300 Brodnica
Telefon: 56 49 410 90;
E-mail: perfekt@perfekt-brodnica.pl
Polityka prywatności