Perfekt Dom
Perfekt Dom
Perfekt Dom
STAROSTWO POWIATOWE w Brodnicy

Przebudowa obiektu zabytkowego ze zmianą funkcji. Zadanie projektowe wykonane pod nadzorem konserwatorskim. Obecny budynek przy ul. Kamionka 18 ma bogatą historię architektoniczną. Odnaleźć można w nim ślady średniowiecznego kościoła oraz szpitala. Kilka razy w burzliwych dziejach Brodnicy był zniszczony i odbudowany. W XIX w. stracił swą funkcję sakralną. Zaczął służyć celom oświatowym. W latach 30. XX w. gmach rozbudowano. Mieściło się w nim gimnazjum żeńskie. W swej najnowszej historii był siedzibą Medycznego Studium Zawodowego, Liceum Medycznego i II Liceum Ogólnokształcącego. W 2005 roku nastąpiła przebudowa i adaptacja budynku dla celów administracji publicznej. Niektóre pierwotne elementy architektoniczne obiektu, z upływem wieków utracone, wymagały odtworzenia zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków. Uzgodniony ze służbą ochrony zabytków, choć nie zrealizowany na razie kompleksowy projekt przebudowy obiektu obejmuje także dobudowę skrzydła do istniejącego budynku.

Perfekt Dom
Hotelik CENTRUM w Brodnicy

Adaptacja kamienicy przy ul. Kamionka 24 (dawny internat) na potrzeby hotelu, z dobudową windy dla osób niepełnosprawnych. Projekt uwzględniający ścisłe wytyczne konserwatora zabytków, obejmujące m.in. zachowanie elewacji frontowej oraz uporządkowanie przebudowanego wcześniej parteru, odtworzenie balustrad balkonów głównej fasady, zachowanie krzyżowego podziału tafli szyb okiennych; wewnątrz kamienicy – zachowanie podziału dwutraktowego i odtworzenie traktu tylnego, zachowanie drewnianej klatki schodowej, drewnianych drzwi z korytarza do wnętrz na każdej kondygnacji, okien ze szkleniem i naświetleniem, zachowanie i odtworzenie elementów sztukaterii na sufitach. W budynku po adaptacji znajduje się sala konferencyjna na ok. 100 osób, trzy mniejsze sale wykładowe na 40 osób każda, a także zaplecze noclegowe z pokojami 1-, 2-, 3- i 4-osobowymi, łącznie na 35 osób, oraz pełen węzeł sanitarny.

Perfekt Dom
Perfekt Dom
Perfekt Dom
Hala SPORTOWA I LO w Brodnicy

Zadanie projektowe obejmujące rozbudowę kompleksu budynków I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy o nowoczesną halę sportową z szatniami i zapleczem sanitarnym, a także remont elementów istniejącej auli liceum z dobudową sceny w części łączącej z nową budowlą. Przykład obiektu użyteczności publicznej z zapisaną funkcją edukacyjną i sportową. Projekt hali z zapleczem obejmuje pełnowymiarowe boiska do piłki ręcznej, piłki nożnej halowej, siatkówki, koszykówki, kort do tenisa, a także siłownię i salę fitness oraz widownię na 150 osób. Projekt uwzględnia rozwiązania dostosowujące obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powierzchnia użytkowa nowej hali to ponad 2000 metrów kwadratowych. Bryła, elewacje i przeznaczenie projektowanego budynku korespondują ze środowiskiem architektonicznym oraz funkcją edukacyjną i sportowo-rekreacyjną otoczenia.

Perfekt Dom
Perfekt Dom
Perfekt Dom
Hala SPORTOWA ZSR w Brodnicy

Projekt z 2004 roku. Jeden z pierwszych wykonanych przez naszą firmę. Hala sportowa przy Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy wraz z otoczeniem to przykład realizacji obiektu o funkcji sportowej, który służy nie tylko społeczności szkoły, ale także mieszkańcom Brodnicy, głównie z pobliskich osiedli. Powierzchnia zabudowy hali to 2022 mkw., a powierzchnia użytkowa - 2565 mkw. W obiekcie znajduje się pełnowymiarowe, wielofunkcyjne boisko sportowe o wymiarach 30 na 45 metrów oraz widownia na ok. 280 miejsc. Hala dysponuje zapleczem sanitarnym i szatniami obsługującymi boiska wewnętrzne oraz plenerowe, zlokalizowane w bezpośrednim otoczeniu obiektu. Na zewnątrz zaprojektowany został dodatkowy parking, rozszerzający powierzchnię parkingową przynależną szkole. Wejście do budynku dostosowane zostało pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych.

Perfekt Dom
Perfekt Dom
Perfekt Dom
Restauracja OMEGA w Brodnicy

Część kompleksu rekreacyjno-mieszkalnego Zielone Wzgórze. Lokal gastronomiczny z klimatyzowaną salą na 120 osób, barem, kawiarenką, zapleczem kuchennym i sanitarnym. Kuchnia, zaprojektowana zgodnie ze współczesnymi, surowymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego, spełnia m.in. kryteria systemu HACCP. Estetycznie zaaranżowane wnętrze restauracyjnej sali skłania się ku plenerowi z jeziorem w tle poprzez panoramiczne okna i tarasy na zewnątrz. Restauracja „Omega” bowiem to obiekt znakomicie wpisany w otaczający pejzaż. Oprócz funkcji gastronomicznej, pełni rolę zaplecza dla plaży przy ulicy Wczasowej. W otoczeniu - domek grillowy, kąpielisko, przystań wodna, scena, boiska do gry w siatkówkę plażową oraz kort. Przed wejściem w strefę rekreacyjną kompleksu „Zielone Wzgórze” zlokalizowany został parking na kilkadziesiąt samochodów, służący wypoczywającym nad jeziorem Niskie Brodno oraz gościom restauracji.

Perfekt Dom
Perfekt Dom
Perfekt Dom
CENTRUM REHABILITACJI i Odnowy Biologicznej nad jez. Niskie Brodno

Przykład zadania inwestycyjnego dotyczącego obiektu o funkcji medycznej, narzucającej wyjątkową dbałość o kryteria projektowania i jakość wykonania. Centrum zlokalizowane zostało nad jeziorem Niskie Brodno w Brodnicy, na dwóch najniższych kondygnacjach budynku najbliższego strefie rekreacyjnej kompleksu rekreacyjno-mieszkalnego „Zielone Wzgórze”. W poziomie przyziemia zaprojektowany został oddział rehabilitacji, na parterze - oddział łóżkowy. Oba poziomy dysponują niezbędnym zapleczem lekarskim i gospodarczym. W centrum odnowy biologicznej i rehabilitacji przewiduje się udzielanie porad, przeprowadzanie zabiegów rehabilitacyjnych oraz korzystanie z całodobowej opieki medycznej na oddziale łóżkowym. Będzie można korzystać z zabiegów: hydroterapii (kąpiele, półkąpiele, hydromasaże, elektrozabiegi wodne); balneoterapii (kąpiele lecznicze); termoterapii (krioterapia, parafina); światłolecznictwa (promieniowanie podczerwone); laseroterapii; ultrasonoterapii; elektroterapii (galwanoterapia, jonoforeza, kąpiele elektryczno-wodne, elektrostymulacja, prąd faradyczny, prąd neofaradyczny, przezskórna stymulacja nerwów - TENS, prądy diadynamiczne - Prądy DD /prądy Bernarda/, prądy interferencyjne Nemeca); zabiegów diatermii krótkofalowej (oddziaływanie polem elektromagnetycznym wielkiej częstotliwości); magnetoterapii, kinezyterapii (sala ćwiczeń grupowych i indywidualnych) oraz masażu leczniczego. Lokalizacja centrum w przyjaznym otoczeniu nad brzegiem jeziora sprzyja zabiegom leczniczym i rehabilitacji.

Perfekt Dom
Perfekt Dom
Perfekt Dom
Adaptacja podziemi w KLASZTORZE oo.FRANCISZKANÓW w Brodnicy

Zadanie projektowe, które postawiło wyjątkowe wyzwania. Wymagało zaangażowania w projekt i współpracy specjalistów wielu profesji, m.in. architektów, archeologów, historyków, zabytkoznawców. Realizacja projektu w obiekcie pochodzącym z połowy XVIII wieku na każdym etapie odbywała się pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków. Uporządkowanie zaniedbanych przez lata krypt wymagało przede wszystkim uzyskania pozwolenia służby ochrony zabytków na odtworzenie dawnego, bocznego wejścia do podziemi kościoła. Przez nie w trakcie prac usunięto zbędne przedmioty z wnętrza. Zadanie wymagało też szczególnej skrupulatności w ewidencji i opisie spoczywających w 79 trumnach zmumifikowanych szczątków reformatów oraz fundatorów klasztoru, którzy pochowani zostali w kryptach kościoła w latach 1761-1831. W podziemiach znajdują się trzy krypty: pierwsza pod prezbiterium kościoła, ze szczątkami zakonników; druga pod nawą główną, chroniąca szczątki osób zasłużonych dla klasztoru oraz fundatorów - starosty brodnickiego Józefa Pląskowskiego i jego żony Rozalii z Czapskich Pląskowskiej; w trzeciej, pod chórem, złożone są szczątki osób z grobowca przed klasztorem.

Perfekt Dom
Ośrodek CHOPINOWSKI w Szafarni

Adaptacja tylnej części szkoły na potrzeby centrum edukacji dla uzdolnionej muzycznie młodzieży. Projekt pod nadzorem konserwatora zabytków obejmujący m.in. odtworzenie elewacji i elementów zewnętrznych, przede wszystkim jednak przebudowę wnętrza, mającą na celu dostosowanie obiektu do celów pobytowych i edukacyjnych z myślą o kilkudniowych warsztatach muzycznych i plastycznych dla wrażliwej na muzykę i sztukę młodzieży. W wyniku adaptacji powstały pokoje noclegowe, zaplecze kuchenne i sanitarne, sale zajęć dla uczestników warsztatów.

Perfekt Nieruchomości

ul. Kościelna 7 (Pasaż Przy Bocianiej Wieży)
87-300 Brodnica
Telefon: 56 49 410 90;
E-mail: perfekt@perfekt-brodnica.pl
Polityka prywatności